Necip Memilli

Necip Memilli

Necip Memilli

ŞAHSİYET
Tolga
Nevra, Firuz ve Sefa’nın amirleridir. İşini yaparken sert olsa da Nevra’yı diğerlerinden koruyup kollar, gerektiğinde onun arkasında olduğunu Nevra’ya gösterir. Adil ve düşünceli bir adamdır, çalışanlarına önem verir ve hepsine eşit davranmaya çalışır. (Tolga is the chief of Nevra, Firuz and Sefa. Even though he seems though while working, he protects Nevra and shows her that he is there for her when needed. He is fair and thoughtful. He cares about his staff and tries to treats them equally.)