Kuzgun
Kuzgun

Kuzgun


“Babalar ve Oğulları” kitabında Turgenyev, babaların günahlarının oğullarında devam ettiğini söyler. Babalar ve evlatlarının kaderi birlikte örülmeye başlar. Bazen bir babanın günahının, kibrinin, hırsının, açgözlülüğünün, öfkesinin kefaretini evlatları öderken; bazen de birer erdem olan dürüstlüğün, namuslu olmanın, doğru yoldan ayrılmamanın bedelini evlatları öder. 


Ebeveynler,  seçimlerinin ve yaşadıkları hayatların sadece kendilerini bağladığını sanır. Oysa hayatlarındaki bütün dönümler, çocuklarının alınlarına yazılır. Kişilikleri, merakları, nasıl insanlar oldukları, hatta dostlukları, düşmanlıkları, eksiklikleri, fazlalıkları çoğu zaman bir kuşak öncesine gidildiğinde mana kazanır. Bundan kurtulmak mümkün mü? 


Bundan kurtulmayı imkansız hale getiren seçimlere çocuklar da devam ederse, bu olasılık ortadan kalkar ve kimsenin nerde başladığını tam olarak bilemediği ve bedellerini kalbin, vicdanın, aşkın ve bütün insani duyguların ödediği  büyük bir yaşamsal savaşa dönüşür. 


Bu hikaye, babalar ve evlatlarının kaderinin ne kadar iç içe geçtiğini, örüntülü olduğunu ve bazen de birbirleriyle çatıştığını anlatacaktır. Aşk ise bütün bu yazılı kaderlerin üzerinde yer alacaktır.

Bölüm Sayısı : 21